Gratis i Apoftegmata


P. Wszytkim to jest jawno. Wspominają je pisarze żywota świętego Ignacego. Czytaj WM. ks. Skargę w Żywotach świętych, u którego WM. znajdziesz summę reguły Societatis lesu fol.
1124. „Dla obrony wiary świętej katolickiej przeciw heretykom, na on czas powstającym i na szczepienie jej między pogany zakon on Pan Bóg wzbudza, w.
którym dla tego czwarty ślub przykładają profesy, iż gotowi być mają na rozkazanie papieżów, gdzieby je na pomoc i rozszerzenie wiary świętej posłać chcieli i na koniec
świata do pogan i między najadowitsze heretyki, z czego nie tylko się nie wymawiać, ale i o strawne nie prosić Panu Bogu ślubują".
Z. O strawne nie prosić?
Na cóż tedy oni mają tak wielkie majętności, których tu u nas naskupowali i coraz im więcej zapisują?
P.
Ci, którzy są profesy, to jest, którzy są już prawdziwie jezuitami, nie mogą żadnych majętności mieć, a takich mało jest, jakom WM. powiedział.
Majętności też mają dla szkół i mistrzów.
Z. To już takim sposobem nie darmo uczą.
P. Toć to jest, do czego ja WM. prowadzę. A żebyś WM. dowodnie o tym wiedział, czytaj WM.
u księdza Skargi na karcie wyższej mianowanej.
Mówi sam tak: „Jako Luter z swym Filipem do szkół się udali i kacerstwy swemi młode niewinne serca zarażać poczynali, tak ten zakon Societatis Iesu na odpór zdrady heretyckiej
szkoły stawi i młódź prawdą katolicką napawa i do.
wszystkich uczciwych i zbawiennych nauk, na rozumu do prawdy oświecenie one prowadzi, pobożnością cnót świętych serca ich zaprawując". Uważajże WM.
zaś na te słowa, które tam zaraz ks. Skarga przydaje: „I na to ma fundowane i żywnością od miłosiernych jałmużników opatrzone kolegia i w nich mistrze i doktory swoje",
Z.
Jasna rzecz jest, trudno się tu chwalić mają, aby Gratis uczyli. Oszukanie to wielkie stanu szlacheckiego, bo te już majętności, które mają, nie ponoszą onera Reipublicae.
P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://banska-stiavnica.ibetonovazumpa.sk

Menu:

Reklama: