Gratis i Apoftegmata

Którzy godni są, to ich w zakonie zostawią, abo też promowują, jakom powiedział. Jeśli zaś źli są, to z nim z pałaców swoich, to go na świat między ludzi wypuszczą.
A nie takby miało być. Karzcie łotry i niecnoty, jako zakonnicy czynią, trzymajcie ich u siebie, nie zarażajcie świata nimi.
Aleć i ci źli przydadzą się im, bo mszcząc się swoich urazów, to per instrumenta swoje zmykają onych łotrów swoich na dobrych ludzi.
Więc sobie selectissimos, a na świat błaznów puszczają, aby oni mędrkowie mancipia mieli z błaznów, gdyby mądrych in saeculo nie było.
Z. Przywiodłeś mi WM.
teraz na pamięć tym diskursem sławnej pamięci nieboszczyka pana kanclerza Zamoyskiego, który usłyszawszy, że kilka szlachciców znacznych, przed tym już w inszych akademiach
wyćwiczonych, do zakonu jezuitskiego wstąpiło, barzo się tym obrażał, mówiąc, że odejmują ojczyźnie ludzi, którzy by mogli Rzeczypospolitej być pożyteczni. I wierzcie mi, ks.
plebanie, iż ta jego żałość pochodziła z wielkiej miłości ku ojczyźnie.
Siła nie dostaje ojczyźnie, gdy nie masz głów dobrych, które się rozumem, baczeniem, nie afektami, uwodzą. Ale proszę was, na co się im przyda prowincye swojemi subiektami osadzać?
P. Aby wszystkiemi, jako chcą, kierowali, abo też, aby jednego pana światu wszytkiemu na kark wsadzili.
Z. Czy to podobna, aby o tym zamyślali?
P. Czytaj jedno WM.
rozmaitych polityków i historyków tego wieku, domacasz się WM. tego, com na-mienił. Ażebyś to WM. wiedział, pokażę WM.
polityka jezuitskiego Carolum Scribanium, który przeszłego roku wydał w Antwerpiej Politico-Christianum.
Z. Cóż to jest Politico-Christianus ?
P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: