Gratis i Apoftegmata

Polityczny chrześcijanin, acz mem zdaniem lepiej było napisać Christiano-Politicum, boć to nie piękna chrześcijaństwo miarkować według polityki; lepiej jest politykę miarkować
wedle chrześcijaństwa, to jest, nauki Chrystusowej: sapientia huius saeculi stultitia est apud Deum; a wysławiać politico-christianum jest to mądrość miarkować według głupstwa
świeckiego.
Z. Ba, mój miły ks. plebanie, nauczcież mię czego z tej nowej polityki.
P. Przypisał ją Filipowi, królowi hiszpańskiemu.
Między inszemi rzeczami tak do niego mówi: „Gaude ergo hac libertate, Rex magne, qui magnitudine tua gaudes et maiorum tuorum more etiam in prima, ut facis, inventa magna meditare,
memor Hispanici sceptri esse in prima adolescentia virum esse, nec aha scire, quam diademata et orbes novos, nec aliis nucibus primam aetatem fallere.
Ferarum et avium venationi incumbere ahorum regum est; novos venari orbes Deo et gloriae Hispanum est". Tu WM.
uważ, jako sobie inszych królów, bożych pomazańców, lekce waży, porównanie tak szkaradne i lekkomyślne czyniąc: światy łowić Panu Bogu hiszpańska jest; ptaszki chwytać,
zające gonić, orzechami igrać inszym królom należy. Więc to mądrego, więc to zakonnego człowieka?
Z. Przebóg, niech ja też przeczytam.
„Ferarum et avium venationi incumbere aliorum regum est; novos venari orbes Deo et gloriae Hispanum est sequere.
Non quod Te in prima hac iuventa semper velim serium et senem: non amo aeternam gravitatem, ut nec iocos aeternos, memor Catonem, Laelium, Scipionem seriis miscuisse iocularia, camposque
nunquam otiosos sterilitatem minari.
Memorem te tantum opto Iberici numquam inglorii sanguinis memoremque Belgarum tuorum; quibus si imperas (abi invidia, magni veri haec pagina est), orbi imperare potes".
Cóż to jest dla żywego Boga „orbi imperare potes" ? To i w Polszcze u nas? To i w Rzymie? Czy o tym wie nasz król Jego M.? Czy to doszło Ojca świętego?
P. Atoś się WM.
sam doczytał; nie udawajże mię WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://lukaszsurma.pl/

Menu:

Reklama: