Gratis i Apoftegmata

, abyś to ode mnie miał słyszeć, by mię zaś nie oskarżyli do Jego Mci ks. oficyała.
Już to dobra, że go pobudza do wojny przeciwko heretykom, ale miał tak napisać: „Memorem te opto Belgarum tuorum, quibus si imperas, avitam possessionem obtinebis".
To słuszna i sprawiedliwa: ale aby wszytkiemu światu panować, wierę niesłuszna. Nie czytają znać De officiis Cicerona, już nowe officia wymyślają.
Owego zaś czarowania „abi invidia, magni veri haec pagina est" nie potrzeba było. „Magni veri pagina" jest biblia święta.
Z.
I owszem temi słowy pokazuje, że to pisze szczerze, nie pochlebując, jako to więc bywa w inszych prefacyach. Uważ jeno WM.: „abi invidia, magni veri haec pagina est".
P.
Wierę prawda. Pódźże jedno WM. ówdzie. Na co to napisał: „non est, quod aemula vereare regna?" Czy to nie trąbi na wojnę? Ale to jeszcze nic.
To wielka, gdy zaś znowu czyni stosowanie królów, jeno WM. pilnie słuchaj. „Cum enim meditari facienda reliquorum fere regum sit, exsequi Hispanum est.
Velle irritoque plurimum conatu aggredi illorum, semel occupata aeternum possidere Hispanum est, Tuum est, cuius me Magno Catholico nomini aeternum sacro, regum maxime" .
Święta pokoro, gdzieś była, gdy ten scarabeus jezuita o pomazańcach pańskich tak harde i głupie iudicium pisał.
Z.
I sam się temu wydziwić nie mogę, bo gdybyśmy w królach mieli patrzeć na bogactwa i dochody, które nazywają bona fortunae , jużby to nie krzeczy.
A to i u nas w stanie szlacheckim ma jeden sto tysięcy intraty, a drugi dwa tysiąca, a jednak w szlachectwie są sobie równi.
Nie dochody czynią króla, ale unctio Domini; jako w Polszcze po zamordowaniu świętego Stanisława nie mieliśmy długo królów, choć panowie byli i książęta, państwo rządzący.
P. Dobrze WM. mówisz, ale oni wszytkich królów póty szanują i ważą, póki im pożyteczni są; umarłych lekce sobie kładą, że im już ninacz przydać się nie mogą. Powiem WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przgerywanie taśm szpulowych
    https://ostrowiec-swietokrzyski.szamba-betonowe.co

Menu:

Reklama: