Gratis i Apoftegmata

dziwną rzecz, którą nie wiele ludzi wiedzą. Stefan król jakie im dobrodziejstwa czynił, jaką łaskę pokazował, wiesz WM. dobrze.
Póki był, żyw, przypisał mu jeden jezuita księgę w Rzymie drukowaną.
Po śmierci króla Stefana wydali jezuici te księgi znowu w Moguncyej; wyrzucili prefacyą, która była do Stefana, a napisali inszą, do biskupa bamberskiego. Gdy WM.
będziesz chciał widzieć, obaczysz WM., pokażę chętliwie.
Z. To niedobrze.
Stateczniejszy w tym był nasz Kromer, który przypisawszy pierwej swoją krojnikę królowi Augustowi, gdy ją po jego śmierci potym wydawał, przypisał ją królowi Stefanowi; ale
zaraz znowu przydał i pierwszą prefacyą do Augusta, aby tak pamiątka obudwu wielkich królów przy tak zacnej księdze zostawała. Nie podobają mi się takie odmienności.
P. Azaś WM.
nie słyszał dawnej przypowieści: Multi adorant solem orientem, paucissimi aut nulli occidentem ?
A ja słyszałem z ust jednego jezuity: „Niedbamy o gwiazdy, kiedy nam słońce świeci".
Z. I to głupie mówił, bo na słońce zaćmienie pada,, a na gwiazdy nigdy.
Ale z tych diskursów WM. jużem zrozumiał, do czego rzeczy swoje prowadzą jezuici, tylko o to proszę: Czy też naszy polscy jezuici tak. Hiszpanowi przychylnemi są?
P.
Jednym oni wszędzie duchem idą. A to tak WM. wywiodę. Najwiętsza perfekcya jezuitska jest wolą swoję dać starszemu w moc, aby nią według woli reguły kierował.
Co ponieważ tak jest, każdy jezuita nie to chce, co się mu podoba, ale to chce, co się generałowi podoba.
Z. Patrzcież jedno, ks. plebanie, jakie to subtelności.
P. Widzisz już WM.
, dokąd zaszli od infimy, od gramatyki, a jeśli WM.
onę pierwszą rozmowę pomnisz, którąśmy mieli z sobą u nieboszczyka pana Jana Kochanowskiego, gdym źle tuszył Rzeczypospolitej, wspomni WM.
sobie ono malowanie królów w Poznaniu na sali wielkiej biskupiej, gdzie było napisano: Hic regnum mutabitur; wiedzże WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: