Gratis i Apoftegmata

Auctior deinceps ea ipsa Academia et locupletior multorum et maxime doctorum ipsorum beneficentia reddita, magnopere quodam tempore studiis dialecticis, mathematicis, philosophicis atque
theologicis effloruit".
Ponieważ tedy tak dawno zaczętej fundacyej egzekucya przyszła na świętej pamięci króla Jagieła, po tak wielu lat, słusznie mówi w przywileju, że „dla tego z boskiego
przejźrzenia na królestwo koronowany jest aby Akademią założył i królestwo ludźmi uczonemi ozdobił".
Zaczął Kazimierz Wielki, pobudkę dała Jadwiga królowa przez zacne senatory, naznaczone dla egzekucyej, skończył Jagieło, król pobożny.
Mają się z czym akademicy pochwalić, że tak zacnych, tak pobożnych fundatorów mieli, którzy na pożytek Rzeczypospolitej z cudzych krajów wezwanych na tym placu osadzili.
Nie wdzierali się akademicy gwałtem, nie oblewała się ich pierwsza fundacya krwią niewinną.
Godna tu przypomnieć powieść Jadwigi królowej, która, jako się to już wywiodło po części, jest Akademiej fundatorką.
Jachał król Jagieło do Wielkiej Polski z Jadwigą królową, stacyą gwałtem wzięto z dóbr arcybiskupich, w tym administrator klątwę dał.
Za napomnieniem Jadwigi królowej, oddano, co wzięto, a jednak królowa Jadwiga rzekła: „Pignora quidem reddemus agrestibus, caeterum lachrymas quis eis reddet?
" Płacz ludzi ubogich tak ją poruszył; co WM. rozumiesz, jakoby ją poruszyła krew chrześcijańska, niewinnie rozlana?
Widzi pewnie z nieba teraźniejszych czasów i ludzi, choć zakonnych, krwi nienasycone postępki.
Ale wróćmy się do tego, że ta Akademia jest Akademią Rzeczypospolitej.
Jużemci to pokazał WM. z przywileju Jagiełowego, w którym te jeszcze słowa uważ WM.
pilno: „I niechaj już tam będzie jako jaka perła nauk wszystkich, aby wypuszczała z siebie ludzie poradne, cnotami ozdobione i w rozmaitych profesyach ćwiczone, i niech tam będzie
studnica - nauk, z której będą mogli wszyscy czerpać, chcący co umieć".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: