Gratis i Apoftegmata

masz Philippum Callimachum in ipsius vita : „Commoda et dignitatem eorum, qui liberalibus artibus operam dabant, diligentisisme semper iuvit et auxit, aedificia, in quibus habitarent,
tum vetera instauravit, tum nova construxit, Universitatem studentium nunquam, nisi lumen atque ornamentum Regni nominabat.
Cum Cracoviae ageret, quotidie doctissimum quemque mensae suae adhibebat materiamque disserendi de rebus gravisismis ac subtilibus suggerebat, audiens, quae dicerentur, cum attentione
summa et voluptate.
Multa impendebat in alendo scholasticos, quorum vitae etiam in futurum prospexit, coemptis possessionibus, ex quibus etiam nunc alitur universum collegium (Hierusalem) cura atque impensa
sua aedificatum".
Z. Zaiste piękne rzeczy od WM. słyszę a dowodnie [...
] tylko proszę, jako Akademia mogła zabronić Wrocławianom, ponieważ Wrocław był pod inszym panem i już Śląsko nie należało do Polski?
P.
Według jurysdykcyej świetskiej nie należało, ale według duchownej należało, gdyż biskup wrocławski uznawa za swego metropolitę arcybiskupa gnieźnieńskiego.
Z.
Tom dziś mędrszy, a nie wiedziałem tego; a wszak też in matricula Imperii policzają wespół z polskiemi biskupami wrocławskiego biskupa, jakoś WM. pokazał.
P. Dobrze WM. pomnisz.
Z. Proszę, czy jeszcze WM. masz co w statutach za Akademią?
P. Abo WM. rozumiesz, że to już koniec? Początek ci to. Niech się jeno rozwiodę.
Czy król Jagieło nie chce, aby jedna Akademia była, gdy w przywileju chce, aby jeden rektor nad studenty był? Owo WM.
masz w przywileju: „A żeby porządek dobry i karność między studenty był zachowan, chcemy, aby wszyscy żacy i studenci do Krakowa przyjeżdżający i tam się ucząc, swego rektora
(to już nie kilku rektorów) mieli, który by je w sprawach miejskich uczył, sądził i jurysdycyą miał nad wszytkiemi, któremu oni pod przysięgą powinne posłuszeństwo czynić i
jego we czci mieć będą winni.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: