Gratis i Apoftegmata

A żaden w tych kauzach miejskich studenty i żaki Akademiej krakowskiej któregożkolwiek stanu i zawołania będący, gdzie indziej przed sędziego obojego, duchownego i świetskiego,
nie może pozywać.
A od dekretu rektorowego żaden apelować nie może, a jeśliby apelował tedy apelacya nie ma być dopuszczona, a on apelujący nie ma być od żadnego sędziego duchownego abo
świetskiego słuchan, ale rektorowa sentencya niech we wszytkim ważna będzie". Uważże WM.
: chce Jagieło król, aby jeden rektor był; toć już za tym idzie, że chce, aby jedno Studium, jedna Universitas była.
Z. Ale oni mówią, iż nie mianuje ich w przywileju.
P.
Gdzież się na tę subtelną dyalektykę zdobyli? Jeszcze gdzieś in prima materia na ten czas byli, gdy ten przywilej pisano.
Na ten czas gdy biskupstwa w Polszcze fundowano, były wszytkie dioeceses ograniczone, nie pisano w erekcyej, aby w krakowskiej diecezyej był jeden biskup; toć potym za taką
argumentacyą będą chcieli drugiego biskupa postanowić, także w archidiecezyej gnieźnieńskiej drugiego arcybiskupa i tak per consequens w inszych biskupstwach; w czym, jeśli dobra
sequela , mądremu dosyć. A co wiedzieć, jeśli dalej nie chcą zabrnąć?
Nie dawno temu byłem u zacnego jednego senatora świetskiego; był też tam jeden zacny biskup i senator, który świeżo ze Włoch przyjachawszy, powiedział, iż przez jednego wielkiego
monarchę starali się jezuici w Rzymie, aby per totum Imperium Romanum byli supremi commissarii i iudices tych spraw, które więc devolvuntur ab episcopis ad nuncios apostolicos.
Magnum et iniquum postulatum. Więc to humilitas? Ta jest ich oboedientia osiodłać już loci ordinarios, przez których tak wiele kollegia bogato opatrzonych nabyli?
Czy to nie ono wilczątko, o którym dawny wiersz napisano?
Z greckiego tak przełożył Janus Pannonius, episcopus Quinqueecclesiensis:
Agna: lupum pasco propriis uwita mamillis,
Pastoris fatui sed iubet imperium.

Nutritus per me rursus (scio) saeviet in me;
Vertere naturam gratia nulla potest.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://dreseo-opole.pl/

Menu:

Reklama: