Gratis i Apoftegmata

Nawet, aby warowniej to postanowienie szło, karanie naznacza.
„Ate statuta w tym liście opisane pod dziesiącią grzywien groszów praskich, które do skarbu studentskiego mają przypaść, chcemy mocnie być chowane, którą winą statutową
chcemy karać przestępne". Patrz WM., co mówi: „winą statutową"; a statuta aza nie są Rzeczypospolitej?
Tak omyślał król Jagieło o całości praw Akademiej i zachowaniu authoritatis rektorów Akademiej. Jeszcze to WM.
uważ pilno proszę, że zrazu król Jagieło postanowił, aby kanclerz koronny był kanclerzem Akademiej, acz to potym zostawiono i powierzono Ich Mciom biskupom krakowskim; mówi tak w
przywileju: „Też postanawiamy, iż ilekroć którzy studenci w którejkolwiek profesyej przez doktory abo mistrze na egzamen wedle zwyczaju będą przypuszczeni, tedy kanclerz nasz na
ten czas będący jako zwierzchniejszy, ono examen aprobować będzie miał wszelaką moc". Tu już WM.
baczysz, jako tę Akademią Rzeczypospolitej król Jagieło postanowił, w której zrazu chciał mieć kanclerzem kanclerza koronnego.
Dla pewnych przyczyn potym powierzono tego klejnotu Ich Mciom biskupom krakowskim, ale nie tylko tym, lecz wszytkim w Koronie. Owo WM.
masz, co Zygmunt August świętej pamięci na żądanie posłów stanu rycerskiego, osobliwą instancyą o szkoły wnoszących, obiecuje w Piotrkowie anno 1562".
„O szkołę krakowską, poznańską i połtowską jako posłowie proszą, aby reformowane były, aczkolwiek to należy na urząd Ich Mci księżej biskupów, którym tego prawo pospolite
i przodkowie naszy zwierzyli, jako fundatorowie a nadawcy tych to szkół, wszakże my w tej mierze księżą biskupy i rektory napomniemy i z zwierzchności naszej tego dojźrzemy, aby
szkoły te w dobrej sprawie były". Cóż potrzeba więcej, jeno co tu mówi, że ich Mciom ks. biskupom prawo pospolite i fundatorowie Akademiej ochronę powierzyli?
Z.
Jasna rzecz jest, ks.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. otherlife

Menu:

Reklama: