Gratis i Apoftegmata

6 § 6: In Universita-tibus et Collegiis, in quibus nostri literas profitentur, idoneos et eruditos professores pro ratione loci et debiti constituat. Et ibid. c. 13 lit. C.
: Si aliquis lector extraordinarius adiiciendus videretur, generalem consulat. Nawet i promocye swoich w swych kollegiach authoritate generalis odprawują. Słuchaj ich WM. par. 4 c.
6§10 et l7 et c. 15 § 3.
: Quamvis in actibus scholasticorum communibus exercendi sunt nostri iuxta constitutiones, nullus tamen ad philosophiae vel theologiae gradus, etiamsi idoneus sit, promoveatur sine
praepositi generalis facultate. I miałaby Academia Regni podlegać generałowi, żadnego obowiązku do niego nie mając per vota? Niewola by to była.
W Akademiej zaś authoritate prralegiorum a serenissimis regibus concessorum et a sancta Sede confirmatorum promocye odprawiają.
O czym szerzej WM.
potym wywiodę, gdy będę pokazował, jako zjednoczenie jezuitów z akademikami jest na zgubę Akademiej, o czym ma Akademia kartę nieboszczyka księdza Janidła i rozsądek o tejże
karcie, i coś innego. Z czego wyrozumiesz WM. ich postępki, prawie na zniesienie przewileju Jagiełowego. Czy się WM. podobają owe głosy jezuitskie: „Abośmy sroce z ogona wypadli ?
Jesteśmy my nobiles". Już ja o tym nie chcę mówić.
I to, co przyznać każdemu słuszna, przyznam chętliwie, ale zakonni ludzie mieliby mówić z apostołami świętemi: Ecce nos reliquimus omnia.
Nie dla akademików ubogich te już słowa zakładają, ale na coś dalszego, gdy mówią: Nobiles sumus, iure nobilium gaudemus.
Chcą to potym obok iść z stanem rycerskim; Akademicy, choć też niektórzy są stanu szlacheckiego, jednak służą Rzeczypospolitej i stanowi rycerskiemu. Abo WM.
rozumiesz, że akademicy bronią praw swoich bez fundamentu? Upatruj WM. przewilej Jagiełów, wszelkiego stanu ludziom służący. Upatruj WM.
, jako kollegiatów obliguje, aby praw i wolności swoich przestrzegali; upatruj nawet, jaką wolność temu miejscu oddaje.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa
    Produkcja i sprzedaż szamb Myszków

Menu:

Reklama: