Gratis i Apoftegmata


Proszę, słuchaj WM.
pilno: „Ażeby doktorowie, mistrzowie, licencyaci, bakałarze i studenci Universitatis krakowskiej przerzeczonej swej lektury, exercitia, akty tym wolniej i bezpieczniej mogli
sprawować, dla mieszkania mistrzom i dla schadzki studentskiej i żaków wszystkich przy kollegium krakowskim przerzeczonym mieszkającym, nasz dom, który był Szczepana Pancerza i który
Herzdof mieszczanin niegdy krakowski miał na ulicy św.
Anny, jako w sobie jest wszerz i wdłuż, naznaczyliśmy; który dom od wszytkich podatków, czynszów, praw, ciąży i wyderków wolny czyniąc, na kollegium przerzeczone oddawamy,
inkorporujemy, przyłączamy na wieki, nie zachowując sobie w nim ani na się ani na potomki nasze nic prawa ani zwierzchności.
Który to dom chcemy aby też wolność, a zwłaszcza kiedy komu do niego przyda się uciec i innych wolności, które kościoły Bogu oddane mają, miał i z nich się.
weselił (słuchajże tu WM.), a tej wolności doktorowie, mistrzowie, kollegiaci mają się na wieczne czasy trzymać i bronić".
To już tu król Jagieło obowięzuje kollegiatów, aby się praw swoich na wieczne czasy trzymali i nie kollegiaci zabraniają inszych szkoł, inszej jurysdykcyej nad studenty w Krakowie
ale król Jagieło i prawo pospolite. Niech oni, jako subtelniczkowie, wymyślają rozmaite subtelności, Akademia krakowska na dobrym fundamencie stoi. I patrz WM.
, jako jezuici subtelnie i sztucznie szli w podkopywaniu i podrywaniu tego fundamentu, nic zrazu nie pokazując.
Dam WM. zacny i nieprzepłacony dowód.
Lat jest trzydzieści i sześć, gdy była wyszła jakaś Actio equitis Poloni. Refutował ją J. M. ks.
Marcin Szyszkowski, biskup krakowski teraźniejszy, na ten czas kanonik krakowski i kanclerz Jego M. ks.
Myszkowskiego, biskupa krakowskiego; drukowana jest jego księga w Krakowie 1590 in officina Lazari. Gdy przyszło wymawiać jezuitów, że nie myślą o Akademiej, słuchaj WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: