Gratis i Apoftegmata

, co pisze słowy dosyć wybornemi folio 79: Academiae forsitan occupandae tenentur desiderio?
Atqui etiam hoc tam falsum est, ut ego ausim affirmare bonos istos Patres ne somniare quidem ac multo minus rem tantam moliri.
Quare vanus est nonnullorum metus, vana de Iesuitis suspicio, temerarium et ultioni divinae subiectum iudicium eorum, qui hoc nomine Societatem apud multos in invidiam vocare non verentur.
De quibus illud possit dici: Trepidaverunt timore, ubi non erat timor. Sed non dormient, credo, Iesuitae et hanc tam odiosam suspicionem re ipsa a se contendent removere.
Tu vero cum tui similibus mendax semper habebere et tanti sceleris, ni resipueris, poenam lues iustissimam.
Piękne to miejsce i które samo pokazuje, że na ten czas jezuici nie pokazowali żadnego pretekstu, aby w Krakowie mieli uczyć. Bo cóż to jest Academiam occupare?
Czy to wziąć temu i owemu kollegiatowi mieszkanie? Zda mi się, że nie to.
Ius docendi jest ius Academiae; gdy kto to prawo docendi rozerwie, rozerwie przywilej Jagiełów, rozerwie potwierdzenie tak wielu papieżów, tak wielu królów, podepce ono staranie
biskupów pobożnych, przez których pilność do tego czasu Akademia prawo swoje całe nierozerwane miała.
Na ten czas było temerarium et ultioni divinae subiectum iudicium eorum, qui hoc nomine (to jest, aby Akademią jezuici osiodłać mieli) Societatem apud multos in invidiam vocare non
verebantur. A teraz jako sądzić mamy? Bodajże był ten eques semper mendax, aby go sami jezuici prawdziwym nie czynili.
Z. Piękne to miejsce i dziękuję WM. za nie.
P.
Mam ja siła konsekwencyj z tego samego miejsca, o których potym.
Z.
Słyszałem też raz jezuitę jednego mówiąc, że akademicy mają od królów, od Rzeczypospolitej prawa na swoje szkoły, a jezuici od Boga.
P.
Patrzcież jeno tych dialektyków subtelnych. Czemu nie zażyją tego argumentu w Wenecyej? Aza to, co jest od królów i od Rzeczypospolitej, nie jest od Boga?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Grudziądz

Menu:

Reklama: