Gratis i Apoftegmata

zachowują swoję starożytną regułę.
J. Starożytną? Abo jaką inszą nową mamy?
P. Takem słyszał, że ją WM.
odmieniają według czasów i różnych cyrkumstancyj , jako i habit inszy w Chinie, inszy w Japonach, inszy w Angliej, inszy między Grekami.
J.
Z strony habitu tak jest, musiemy to przyznać, ale z strony reguł nie wiem.
P. Effectus pokazuje: już WM. nie tylko każą bić, ale i sami WM. krew rozlewają.
Już ci tu nowin z Krakowa pełno.
J. A jakoż; religio zelans.
P. Religio zelans?
J. Już to na stronę puśćmy; będziesz i WM. na nas łaskaw?
Z. Nu, jeno ks. plebanie, pij WM.
do Ojców.
P. Pójdę też do plebaniej.
Z. Przecię jutro na obiad i z ojcami proszę; będą WM. o czym diskurować, ja rad ludzi uczonych słucham.
P. A o czymże teraz diskurować.
J. Najdziemy o czym.
P. Dobrze. Dziękuję WM. za dobre chowanie jezuitskie.
J. A to co?
Z. Żartuje to ks. pleban. Nu, ja też WM. za rozmowę ucieszną i potrzebną, ks.
plebanie, dziękuję. Proszę jutro.
J. I my prosiemy.
P. Będę pewnie, nie omylę, jeśli P. Bóg zdrowia użyczy, jako to staremu. Panu Bogu was wszytkich oddaję.
KONSENS ABO DISKURS III ZIEMIANINA Z PLEBANEM
Ziemianin, Pleban

Z. Ale com słyszał, że jezuici mają zezwolenie od dawnych akademików na swoje teraźniejsze szkoły.
P.
Dawnoż temu?
Z. Czterdzieści lat i kilka.
P.
Byłem ja na ten czas w Krakowie, a nie słyszałem o tym, a będąc też cząstką Akademiej, wiedziałbym o punktach, o których na ten czas radzono. Ale tak WM.
wiedz, co się na ten czas działo.
Gdy jezuici do Krakowa naprzód przyszli, poczęli się też do Akademiej pokazować, zwłaszcza że też niektórych z Akademiej już między sobą w zakonie mieli i po dawnej znajomości
nawiedzali Górskiego, Pilzna i inszych. Gdy u nich byli, per modum discursus pytali jezuici, jakimby sposobem mogli też uczyć wespół z akademikami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. mapa lektur szkolnych

Menu:

Reklama: