Gratis i Apoftegmata

A mają na to dziwne swoje namowy, któremi miękuchne serca młodzi tak uwodzą gładko, skutecznie, że trudno się lada komu obaczyć; wielkiej na to w rzeczach i postępkach ludzkich
potrzeba eksperyencyej, aby obaczyć, na co owe częstowania cukrami, dozwalanie rekreacyj po medytacyach nie gwałtownych, więc owe nadymanie serc dziecińskich przyszłą sławą:
„Będziesz potym apostołem do Nowego Światu, będziesz świętym, będą cię malować z promieniami od głowy pochodzącemi".
Któremi namowami młody człowiek, wspominając sobie na obrazki, które mu w gramatyce za praemia dawali, dobrze przedtym do tego rzecz swoję prowadząc, jako się nie ma zmiękczyć i
namawianiu ich podać?
Więc inszych tak wielu sposobów różnych wedle różności osób, lat, kondycyej, urodzenia, których teraz nie będę wyliczał; oni to pierwej dobrze wybaczą z młodziej różnemi
sposobami a nieznacznie.
Jeśli zaś którego zaciągnąć nie mogą, abo że go rodzicy gwałtem wezmą, abo że sam u nich nie chce być, to już miasto napiątnowania, że takiego słowa zażyję, konjurują
go, ut beneficii accepti sit memor, pomniąc na to, że Deo, parentibus et praeceptoribus non potest reddi aequivalens , aby ich jako swoich dobrodziejów i nauczycielów nie zapominał,
aby za wszelaką okazyą promowował, aby nawiedzał, aby się często spowiadał, aby in saeculo żyjąc (jakoby oni extra saeculum zaszli daleko), ich zakonowi świętemu życzliwym był,
aby do kongregacyej sam i z swojemi chodził, i inszych tak wiele kondycyj, któremi umysł młodego człowieka uwichlą, upętają, że trudno do wolności rozsądku przyść.
Z.
Cóż ja to od WM. słyszę.
P. Takci jest, a nie inaczej; wiem, co mówię. Dałbym WM. wiele przykładów. A to jeszcze WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: