Gratis i Apoftegmata

Akademicy powiedzieli o swym prawie, aby rector Universitatis jeden był nad studentami, nie rektorów kilka, o czym WM. znajdziesz w statucie koronnym, i rzecz to być niesłuszną uznali.
Jezuici na to odpowiedzieli: Niechajżeby i studenci byli pod władzą rektorowską. Patrzże WM.
, co się stało: akademicy nieostrożni, jezuici ostrożni i daleko, aż na kilkadziesiąt lat zaglądający.
Mieli przy tej rozmowie Szydlovium, notarium publicum, który przyszedszy do domu, praecipua onej rozmowy spisał in formam instrumenti publici.
Znowu po kilku dniach legat papieski Bolognetus zaprosił do siebie kilku akademików, uczęstował, potym rozmowę wniosł o jezuitach.
Także akademicy powiedzieli rozmaite inconvenientia, które miały na stołeczne miasto i Akademią, prawy koronnemi obwarowaną, nastąpić.
Przedsię oni kartę sobie jakąś spisali, którą to teraz pokazują.
Z.
Toćby takim sposobem i mnie mogli zawieść, spisawszy sobie jaki dyskurs, a po śmierci pokazując potomkom trudność czynili.
P. Znam jednego zacnego pana (pódź jeno WM.
, powiem do ucha), który z nimi ma kontrowersyą o niemałe grunty; wszytko nieboszczykami świadczą i on, jako jest baczny i uważny, dziwuje się tej jezuitskiej subtelności.
Jamci nie jurysta, rozumiem też, że inszy biegli w prawie o tym diskurować i uważnie ex princi-piis iuris sądzić będą; ex communibus jako prosty pleban ja pójdę. Proszę, uważ WM.
zwyczaj akademicki. Gdy o czym radzić mają, napisze rektor punkta i przez bedela, abo jako zowią, sapientego, roześle do wszytkich, którzy są in corpore Universitatis.
Zejdą się na pewną godzinę i o wszytkich punktach radzą; gdy się zezwolą wszyscy, napiszą konkluzyą ex unanimi consensu.
Jeśli się też nie wszyscy zgodzą, napiszą konkluzyą ex plurahtate. A każda konkluzyą, by o namniejszą rzecz, w księgach pisana być musi. Pódź WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: