Gratis i Apoftegmata

, żem to sam słyszał od tego zacnego pana i akademicy słyszeli, widzieli nawet to pismo. Mianują tego pana i akademicy, gdy będzie potrzeba, gdyż to nie o małą rzecz idzie.
Więc jako tu obiecowali nie pokazować, aż po śmierci, tak i konsensu tamtego zmyślonego nie pokazowali, póki tamci akademicy żyli.
Z. Miły ks.
plebanie, subtelny to świat teraz nastał.
P. O przebóg, aż nazbyt.
Z.
My też podczas czyniemy rozmaite elekcye na sejmikach, na zjazdach rozmaitych, mianowicie dla deputatów; gdyby kilka ich potajemnie nad wiadomość inszych porządnie zgromadzonych mieli
co postanowić skrycie, nie ważnoby to było. A to WM. wiedz, ks. plebanie, że na tym piśmie pokazują rękę ks.
Górskiego, który, jako ja wiem, nie barzo przyjazny był jezuitom, i owego Franckena, który od nich uciekszy, szkaradnie błuźnił trójcę przenajświętszą i kościół święty
katolicki poważnym pismem pogromił. Pomnię, że ks.
Górski wspominał często powieść jednego jezuity, Toleta, który potem kardynałem był: „Ordo noster Iesuitarum, quantum utilitatis attulit rei christianae primo saeculo, verendum
est, ne tantundem altero saeculo detrimenti adferat". A jakożby to miał się ten podpisać na zniszczenie Akademiej?
P. Ba, i to WM. uważ.
Póki jeszcze w Akademiej był Herbest, jako z nim kontrowersyą wiódł Górski o peryody.
Była to zacna kontrowersya, nie trzeba jej lekce ważyć, bo wiodła młódź do czytania poważnych autorów starych; teraz już nowych oratorków tylko w rękach u drugich widzę, bo
Cicerona nawiedź kiedy. A Górski tak się poważnie, tak rzetelnie stawił Herbestowi, że ludzie zacni i uczeni, jako ks.
Padniewski biskup, Orzechowski, Kochanowski, także i postronne zacne Akademie przyznały Górskiemu prawdę.
Ano Kochanowski pisze Iudicium de responsione Gorscii contra Herbestum in controversia de periodis Philippo Padnievio, episcopo Cracoviensi, decemente , które WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: