Gratis i Apoftegmata

Więzienieć to, gdy ich tak długo trzymają, nie przypuszczając ich do czwartego ślubu, aby szli między pogany, między Tatary w ubóstwie.
Pęta są majętności, te bogactwa i dostatki, milionów dosięgające, których hojnie zażywają, tak długo próbując, niżeli ad quartum.
votum przyjdą, które ich już do ubóstwa obowięzuje, jako ksiądz Skarga pisze. Pamiętam nawet, gdym słuchał prawa duchownego, że nam ex decretis przypominano Distinct.
44: Nulli clerico liceat tabernam aut ergasterium habere. A Górski przecię ich collegia ergastula nazwał. Nadto uważ WM.
, że ich mianuje Societatis Iesu homines, nie patres, gdyż ten tytuł na świecie Ojcu świętemu właśnie należy, którego dlatego zowiemy beatissimum patrem.
Z.
Już baczę, jakie miał rozumienie Górski o jezuitach, i widzę, że to jest fałszywe pismo.
Słyszałem też, iż nawet między teraźriiejszemi akademikami są tacy, co by przeciwnemi jezuitom nie byli w tych nowych szkołach.
P. Nie wierz WM.
temu; to WM, wiedz, że jezuici na rumorach, jakby na skale napotężniejszej swoje rzeczy
zwykli budować i dla tego tak akademików udają, aby swojęu stanu rycerskiego przewiedli.
Gdy kto sam siebie zabije, nie jest godzien, aby leżał pospołu z wiernymi chrześcijanami, wynoszą go abo pod szubienicę, abo na rozstajne drogi, zowią to asininam sepulturam. Toż WM.
rozumiej o każdym, który by się taki zły akademik nalazł; bo zewolić na zgubę Akademiej i na cudze szkoły, cóż jest, jeno siebie samego swą złą radą i złą namową zabić?
Wiem o wielu uczonych, bogobojnych i cnotliwych akademikach, którzy odprawiwszy powinne Panu Bogu modlitwy i rano i wieczór, zawsze sobie przypominają srogą klątwę, którą król
Jagieło w ich przywileju położył: ut quicunque Academiae ius et libertates violaverit, iram vindicem districti iudicis et miserabilis infelicitatis horridum eventum incurrat.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: