Gratis i Apoftegmata

Teraz to już jezuici swojęimperia umbratica (tak je mądry jeden polityk nazwał) udają dzieciom jakoby łątki jakie, ucząc ich zaraz superbiam et praeposterum fastum.
Czy małe o sobie rozumienie dziecię ma, gdy je w gramatyce uczynią imperatorem? Nie lada imperator equitare in arundine longa.
Zacny jeden hetman powiedział, że nazuchwalszych żołnierzów i do posłuszeństwa trudnych a zgoła buntowników wielkich miewał tych, którzy świeżo z jezuitskich szkół do wojska
przyjeżdżali. A nas w Akademiej dawno uczono tego: Modestus de se sensus regia ad discendum via.
Chcąc zaś jezuici Akademią do ohydy przywieść u zacnych panów stanu szlacheckiego, dobrodziejów i po wielkiej części fundatorów Akademiej, nazywają akademików nieszlachtą.
Azaż tylko dla plebejuszów Akademia ?
Niech by jeno tak byli mówili gdy był żyw Górski, którego teraz fałszywy skrypt pokazują, abo gdy się w tej Akademiej promowowali: Sbigneus Olesznicki, cardinalis; Nicolaus de
Tęczyn, palatinus Russiae; Joannes de Tęczyn, castellanus Cracoviensis; Gabriel de Tęczyn; Andreas de Oporow; Nicolaus de Koniecpole, castellanus; Petrus Konarski; Joannes Ocieski,
cancellarius Regni; Jacobus Ligęza; Joannes Lubranski, episcopus; Nicolaus de Wisnicz comes; Benedictus Myszkowski; Leonardus Myszkowski; Petrus de Bnin, episcopus Wladislaviensis;
Stanislaus Hosius, cardinalis; Martinus Cromerus, episcopus; Albertus Baranowski, archiepiscopus i inszych wiele.
Wielki to i zacny plac wystawił król Jagieło na ćwiczenie i polerowanie dowcipów polskich wszelakiego stanu i kondycyej, na pożytek ludzi tak duchownych jako i świeckich (przeto go
też nazywają Academiam Regni, jako się to wywiedzie w inszej rozmowie) i chcąc, aby wiecznie ta ś.
fundacya trwała, założył tę klątwę nie tylko obcym, którzy by następowali na Akademią, ale i samym akademikom, jeśliby nieopatrznością swoją zezwolili na to, co jest pewną i
nieomylną zgubą Akademiej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: