Gratis i Apoftegmata

patrzcie, u mnie mianują drukarza Martinum Nutium, u Wmci wyrzucono jego imię; toby miały jednegoż dnia, jednegoż roku tak różne aprobacye od jednychże ludzi, z jednejże
kancelaryej wychodzić? Obawiam się, aby nie chudsza była ta westfalczyzna; wyrzniono z niej pewnie (jako mówią), szperki.
Jedenże aprobator — prowincyał jezuicki, jedenże cenzor; czemuż w antwerpskiej edycyej mianują drukarza przy aprobacyej, a w tej westfalskiej nie mianują w tejże aprobacyej?
Czemu zaraz w rok drukowano, nie czekając sześci lat? Jeśli Wesfalia pod inszym panem, przecię autor nie miał być odmienny! Jest tu coś, wierz mi Wmć, nie darmo to.
Z.
To mnie Wmć melancholiej nabawiasz. A nacożem ja pieniądze dał, jeśliby miano co odmienić albo wyrzucić?
P. Nic na tym Wmć nie stracisz.
Obaczymy w czym się stała odmiana; nie wadzi chować i tę i owę edycyą. Obaczmy jedno prefacyą, jeśli tak idzie jako pierwsza.
Z.
U mnie napisano tytuł: Philippo Quarto, Catholico Hispaniarum regi, Belgarum principi.
P. U mnie zaś: Philippo Quarto, regum maximo.
Z. To odmiana zaraz w tytule.
P.
Już to jeszcze mniejsza, bo prawda się musi przyznać, że królem jest wielkim i państwa ma dosyć. Daj jeno Wmć mnie prefacyą, bo ja pamiętam miejsca.
Wejcież, wyrzucono owo: Ignara sanguinis sceptra sunt; wyrzucono i owo: Ferarum et avium venationi incumbere aliorum regum est, novos venari orbes Deo et gloriae Hispanum est.
Wyrzucono i to: Belgis si imperas (abi invidia, magni veri haec pagina est), orbi imperare potes.
Wyrzucono i to nawet: Cum enim meditari facienda reliquorum fere regum sit, exequi Hispanum est.
Velle irritoque plurimum conatu aggredi illorum; semel occupata aeternum possidere Hispanum est, Tuum est, cuius me Magno Catholico nomini aeternum sacro, regum marinie.
I podpisanie autora zgoła nawet inaksze. Otóż macie stateczność jezuicką.
A patrz Wmć, jaka jeszcze hardość w tym Skribaniuszu, gdy pisze, że błędy w tej księdze potrzeba liczyć za dobrodziejstwo.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: