Gratis i Apoftegmata

Czytajcie tegoż Trigautium, który w tejże książce opisując peregrynacyą Benedicti Goesii Jesuitae, przydaje to: Acsu oppidum est regni Cascar, cuius praefectus erat regis nepos,
annorum duodecim.
Is iterum fratrem nostrum Benedictum Goesium evocavit, qui puerilibus eum donis prosecutus, saccarum et similia donavit, exceptus estab eo perhumane; et cum soi lemnis esset coram eo
saltatio, rogavit fratrem nostrum uti gentis suae more saltaret; quod fecit ipse, ne rem tantillam regi negasse videretur.
Parentem quoque huius reguli invisit, eique diploma suum ostendit, quod magna veneratione admissum est; huic muliebria munuscula ded't, cristallinum speculum, gosippinum ex India pannum et
alia huiusmodi. Tu Wmć masz naprzód, że gwoli królowi tańcował; nie godziłby się był być jednym z owych Machabejczyków, co się dla niejedzenia świniny dali pobić.
Aczci tu jezuicie nie o zakon szło, jednak miał pamiętać na śluby swoje i za okazyą każdą Boga prawdziwego opowiadać.
Ja rozumiem, gdyby przyszedł na taki przypadek, jako Lodovicus Varthemanus, patricius Romanus, w swojej peregrynacyej opisuje lib. VI, cap.
8, w mieście indyjskim Tangasseri, pewnieby się rezolwował. Druga, że ofiarował muliebria munuscula; nie nosili z sobą takich podarków Paria Chrystusowi apostołowie.
J. A ś.
Paweł co mówi? Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem salvos.
P. Dobrze i tak.
A czemuż ten wasz Benedictus o Panu Chrystusie po tym tańcu i przy tych białogłowskich upominkach nic nie powiedział?
Gdyby Żyd abo Turczyn jaki do tam tego królewica przyszedł, a ofiarował jakie łątki i dla uciechy potańcował, pewnie by go wdzięcznie przyjęto. Ale słuchajcie Wmcie dalej.
Przemiata eunuchus rzeczy jezuickie, chcąc widzieć, co wiozą; najdzie obraz Pana naszego Jezusa Ukrzyżowanego, woła, że to czary na zniszczenie króla.
A jezuita odpowiada (słowa formalia kładę): Hanc esse effigiem hominis in lege nostra sanctissimi, qui hoc atrox mortis genus ad multorum salutem elegisset, in cuius beneficii memoriam,
eum a nobis pingi et sculpi solere.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: