Gratis i Apoftegmata

(Już tak siła nieprawdy powiedział, a przecię się wymawia), ideo enim omnes discendi cupidum appellabant (loquendi modus est apud Sinas, ac si virum probum appelles).
Itaque libros plures edidit et in regnis transmarinis celebris sapientiae laude habebatur, ex quo etiam hoc tuum regnum attigit, ab magistratibus colebatur.
Ego, Jacobus Pantoia, et reliqui socii clientes sumus externi regni (To się tu nie nazywają e Societate Jesu), qui fieri potest, ut audeamus sperare plus, quam deceat nostram parvitatem.
Tristitia nobis magna est, quod mortuo socio nostro ne pusillum quidem terrae possideamus ad eum humandum.
Ideoque cum multis lacrimis petimus, ut hanc nobis insignem praestes humanitatem et agrum nobis aliquem, aut partem alicuius fani assignes humando cadaveri hominis e regionibus
remotissimis advenae; et nos, qui superstites sumus: ego, Jacobus Pantoia, cum reliquis et vivi et morientes similes erimus et sedulo usitatum socii nostri institutum observabimus, coeli
Dominum venerantes: ab eo petemus parenti tuae ac tibi millenos vitae annos, ut quoniam tanto nostro solatio fruimur, pace et quiete magni tui regni, velut tenuissimae formicae, hanc
gratiam rependamus, impetrato hoc tam insigni beneficio maximo grati animi praestandi pondere prememur. Praestolamur regium tuum mandatum.
Póty suplika, w której Pana Chrystusa i wiary Jego ani wspomniono.
Widział dobrze ten pisarz jezuicki, że to miano naganić, przeto wylicza ludzi, którzy mogą wniść pod jakimś pretekstem do królestwa chińskiego.
Naprzód, mówi, mogą wniść ci, którzy podatki z pobliższych królestw przynoszą.
Potym, którzy od inszych królów, jakoby się posłami zmyślając, przyjeżdżają pokłon oddać królowi.
Trzeci są, którzy na sławę tego królestwa przychodzą, aby w nim zawsze mieszkali; to się między tych trzeci jezuici policzają.
Ale przecię tym nic nie odpowiadają directe na to, gdyby ich kto pytał, dlaczego jawnie nauki Pana Chrystusowej nie opowiadają.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. otherlife

Menu:

Reklama: