Gratis i Apoftegmata

Toć takim sposobem nie mieszkają tam jako apostołowie, ale jako zegarmistrze i organistowie. Widzisz tedy Wmć jezuicką stateczność w opowiadaniu Chrystusa Pana.
Już Wmć baczysz, jako im wierzyć, gdy co o sobie powiadają.
Ja Panu Bogu dziękuję, iżem się wiary katolickiej nauczył przedtym, niżlim poznał jezuity; pewnie bym się był ociągał, słysząc ją naprzód od jezuitów, wiedząc też o ich
niestateczności i w opowiadaniu ewangeliej i w ksiąg wydawaniu.
Z. I ja sam nie byłbym lepszym; ale że teraz zaniecham uważać tak poważnych konsyderacyj, Wmć ks.
plebanie, z strony wyznawania jezuickiego wiary przed pogaństwem, na wolniejszy to czas odłożywszy, wrócę się do tej książki Skribaniusowej, którą mi teraz z Krakowa przywieziono.
Cóż już na świecie będzie pewnego? Co statecznego? Zdrada to i oszukanie. Zaiste, Ojcowie, wielka to waszych pisarzów niestateczność, że księgi tak fałszują.
J.
A co wiedzieć, jeśli to nie sami heretycy tak odmienili?
P. Widzisz Wmć, to dopiero powiedział, iż ta z Westfaliej edycya dobra.
Z.
Jako widzę, z Westfaliej szołdry tłuste, a księgi chude wychodzą.
P.
Obawiam się ja, aby na świecie wielka jaka odmiana nie nastąpiła, bo gdy świat obaczy i w księgach i w obyczajach ludzi zakonnych taką niestateczność i odmianę, o wielu rzeczach
wątpić musi.
Zrazu, jako pamiętam, jezuitę obaczyć nic inszego nie było, jeno jakoby apostoła; teraz wzięli to sobie ludzie w rozumienie inaksze i jako upatruję, jako się stało w Wenecyej i w
państwach inszych, obawiam się, aby do tegoż w Polszcze u nas nie przyszło. Popisowali się przedtym ubóstwem, teraz nabogatsi są.
J.
Żaden z nas nie ma proprium, nie ma żadnej posesyej in particulari.
P. A czyjeż są te wioski, te miasta, którycheście nabyli?
J.
Są wszystkich in communi dlatego, abyśmy tym bezpieczniej mogli służyć kościołowi, bezpieczniej prawdę wszystkim mówić.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Accommodations

Menu:

Reklama: