Gratis i Apoftegmata

Gdybyśmy mieli szeląga patrzać z ręku inszych, jako to mniszy czynią, musielibyśmy też pochlebiać i milczeć; a też potrzeba tę to paupertatem po przęczkę rozumieć.
P.
Paupertatem po przęczkę — to i castitatem, to i oboedientiam, a pod przęczką może być kaleta bogata, może być i co inego; wielka to u mnie nowina.
Wiem pewnie, choć tak wiele majętności macie, a przecię niemasz więtszych pochlebstw, jako między waszymi. Odpuścież mi, wiem co mówię.
Czytałem ja wiele waszych ksiąg, któreście rozmaitym przypisowali, aż groza wspomnieć. Aleć też już was znają.
Więc co to zakonnikom inszym szelągi wymawiacie, mnichami ich nazywając, z wielkiej to wam hardości przychodzi, chociażeście sami mnichami ad ordinem meridicantium inkorporowanemi.
Nic to po tych różnościach, pokora ś. najlepsza. Dla pychy lucypera P. Bóg z nieba strącił.
Jeśli wam kiedy w Polszcze szwankować przydzie, nie dla czego inego pewnie, tylko dla hardości i łakomstwa.
J. Abo rozumiecie, iż to łatwie dokazać wygnania jezuitów z Polski?
Trzeba to wiedzieć, żem ja nie tylko jezuita, ale jestem i szlachcic. Mam pokrewnych w stanie rycerskim, bracią, siostry, wuje, stryje i inszych powinnych tak wiele.
P.
Już wam do tego przychodzi, że się krwią i powinowactwem zastawiacie, nie łaską bożą, nie Duchem ś.
A dawnoż temu, gdy z waszego zakonu ten to Scribanius, pisząc do króla hiszpańskiego, pokrewne powinowactwo między królami, pomazańcami bożemi, podeptał prawie tureckim animuszem.
Owo macie słowa tego jezuity: Nec Ottomanica te terruit domus, non consanguinei reges.
Jeszcze by to znośna, boć i brat bratu rzadko swego ustąpi, ale to, co przydaje, jako tyrańskie: Ignara sanguinis sceptra sunt.
Cóż inszego tureccy cesarze czynią na państwo wstępując, gdy bracią swoję rodzoną abo dławią, abo do więzienia dają? Przedtym mawiano: Non bene cum sociis regna venusque manent.
A teraz od socios aż do consanguineos postępują.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: