Gratis i Apoftegmata

Ignacy napisał, acz wiem in ultimis regulis libri Exercitiorum reg. 10 i o tym się badać chcę. Ale to mi się nie podoba, co powiadacie: experientia docet.
Rad słyszę, kiedy w filozofiej, także inszych naukach Arystoteles eksperyencyą zaleca, ale w teologiej i sprawach Ducha ś. miejsca nie ma mieć.
Pokazowała experientia apostołom, że opowiadania Ewangeliej było im drogą do martyrium, a przecię opowiadali wiarę Chrystusowę, żadnego względu na niebezpieczeństwa, na śmierć
nie mając. A kiedy by mówić, nie to: experientia docet, ale jako starzy mówili: Haec dicit Dominus, abo też Visum est Spiritui s.? J. A kiedyby się też, ks.
plebanie, napić po takim dyskursie? Wiem ci ja, że tego wszystkiego Akademia przyczyną, którą teraz poczęli niektórzy z naszych turbować.
Trzej ich tylko jest, którzy tego przyczyną są; inszy wszyscy, nawet i ja z drugimi byliśmy przeciwko tym krakowskim szkołom, a to oni przecię przewiedli.
P.
Panie Boże, wam daj dobre zdrowie, ks. jezuita.
J. Dziękuję Wmci, mój namilszy staruszku, któryś lata swoje strawił na pracach kościoła Bożego.
P. Już nie pochlebujcie.
J.
O Boże, tego nie daj, prawdać się to mówi; któżby tego Wmci nie przyznał?
P. Servi inutiles sumus.
Ale mówmy z sobą o tym, coś to Wmć teraz przypomniał: „Trzej tylko między warni przyczyną tych szkół", a wiele was było na konsultacyej ?
J. Dwadzieścia i czterej.
P.
Dziwna to, co od Wmci słyszę: to trzej tak, a dwadzieścia i jeden owak? Czemuż to nie była conclusio ex pluralitate ? Gdzież owo, co Ribadeneira lib. 2. cap.
13 pisze: In consiliis ac deliberationibus maior sententiarum pars esto superior. Czy tam rewelacyą który miał, że ci trzej dobrze, a dwadzieścia i jeden źle rozumieli?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przgerywanie taśm szpulowych
    Discover the world's most prestigious hotels
    Cruises

Menu:

Reklama: