Gratis i Apoftegmata

I to śmieszna, że tytuł Bogu Ojcu wzięty, a ja gdym więc słyszał na spowiedzi od was: quinquies Pater noster, quinquies Ave Maria et unum Credo, rozumiałem to o pacierzach za
pokutę.
P. Dobrzeć to Wmć uważasz, choć się oni na to uśmiechają, jako Wmć widzisz. Ojcowie śś.
papieże nie zowią się tak, ale sobie tytuł pokorny wzięli, gdy się z nich każdy pisze servus servorum Dei.
To tak sami o sobie będąc vicarii Christi, mówią wszędzie, nie nazywają się Socii Jesu.
Aleć to jeszcze mająć oni na to siła odpowiedzi bez wstydu, byle się przy tytułach zostać, chytre to zwierzątka! Już się śmiejcie, jako rozumiecie.
J.
Osobliwy to staruszek i krotofilny.
Z. Nauczę się ja tu siła zawsze od niego.
J. Aleby się też oduczyć potrzeba.
P. Nie wiem, czego.
Ja tu nic nie mówię, jeno com u waszych pisarzów czytał; zaprzeć się ich nie możecie, chyba żebyście odmieniwszy znowu wydrukowali, co wam nie nowina.
To abo oni zmyślili i tak ja z nimi nieprawdę powiadam, abo jeśli prawdę napisali, godzi się ją światu pokazować. Pokażcie, com tu źle rzekł przed wami, co mala fide?
A ja każdego namniejszego autora waszego czytając, zaraz znaczę, coby się zgadzało abo nie zgadzało, abo cum ecclesiae usu, abo cum sacrae scripturae sensu, abo nawet cum ratione, i
jeśli chcecie słuchać, więcej wam powiem.
Z. Proszę, powiedz Wmć; wszak sobie Wmć zrazu wymówili nie gniewać się, ale co się dyskursem powie, przyjąć wdzięcznie.
P.
Azaż i to nie hardość wielka, gdy się sami Salwatorami nazywacie?
Rozumiałem ja, że was przedtym Eques Polonus uszczypliwie nazywał salvatores w swoim piśmie 1590, mówiąc: Quid producam in medium ąuerimonias earum viduarum, quae non prius istorum
salvatorum artes deprehendere potuerunt, antequam domos suas spoliatas animadverterent.
Aleć to widzę prorockim prawie duchem mówił, ponieważ samiż już ten tytuł sobie przywłaszczacie. Czytajcie sobie tegoż Julium Nigronum. Ja krótko zbiorę.
Pisze sam, że trojako może wyłożyć to słowo jezuita: naprzód jezuita, to jest, salvatus abo redemptus; potym jezuita, to jest, salvator.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betonové Jímky Kralovice
    przegrywanie kaset vhs
    Szamba betonowe Grudziądz

Menu:

Reklama: