Gratis i Apoftegmata

Za pacholę służyć? — prosty byk z wąsem za sługę? — Diak głupi; uczyć by się, jeśli nauk już czas minął? Jeśli w rzemiosło, wstyda się. Cóż tu uczynić?
Musi ich prosić, aby mu conditionem obmyślili.
Alić oni abogo inspektorem abo pisarkiem do swego dobrodzieja podadzą, abo kapelanem abo plebanikiem, abo go potym jako instrumentu jakiego do swoich rzeczy i pożytków zażywali.
Z.
Miły ks. plebanie, jużci na wyższe beneficia przez nie wszyscy idą.
P.
Do tego wiodę; tylko to pokazuję teraz, że te ingenia, które podlejsze są i nie zejdą się do nich, tak je na małe rzeczy udają, insze zaś do dworu, do kapituł, na biskupstwa, o
czym niżej. I tak już WM.
baczysz, że lada co się to zda uczyć dzieci, praca sordida; jednak to u nich nawiętszy fundament, aby w prowincyej tej, gdzie są, nie uczył nikt, jeno oni, i to mają za fundament do
znajomości ludzkiej, do miłości, do spospolitowania się z ludźmi ad acquirendas facultates.
Gdyby nie była, tylko illorum institutio, toby już żaden ksiądz i kanonik, i biskup, i pleban, i proboszcz, i wikaryj żaden nie był, jeno ten, kogo by oni chcieli.
W świeckich zaś żaden pan, żaden senator, żaden poseł, żaden wójt, burmistrz, starszy przysiężnik, jeno illorum promotionis .
A kiedy by starszy byli illorum institutionis, to wszystkie ich instrumenta et totam caperent provinciam. Imci to służy: Docete, docete pueros; sic regna possidebitis.
Z.
A owi zaś, co ich do zakonu przyjmują tak wiele, na co ich obracają?
P. Siła by o tym mówić. WM. podobno rozumiesz, aby już jezuitami byli.
Z. Nie inaczej pewnie.
P.
Mylisz się WM. na tym.
A ja zaś tak mówię, że w kilkudziesiąt collegia jezuitskich mało jest prawdziwych jezuitów, to jest, którzy już formam essentialem mają, przez którą są jezuitami i od inszych
zakonników są różni.
Z. Tego nie mogę pojąć.
P. Prawda, że człowiek forma essentiali różny jest od inszych zwierząt na świecie?
Z. A co WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: