Gratis i Apoftegmata

Równając potym te dwa przekłady, mówi tak: Melior sensus est secundus, atque a nobis minime reprobandus, quo Jesuitae dicamur, quasi salvatores.
Toż już i Zbawicielowi tytuł bierzecie.
J. A wszak i w Starym Zakonie Józefa nazywano Salvatorem mundi.
P.
Prawda, ale na ten czas ten tytuł mógł być pospolity, że się była jeszcze nie odprawiła redemptio i salvatio generis humani przez gorzką mękę Pana Chrystusową.
J. I ś.
Hieronim to słowo przypisuje apostołom. P. Prawda, przypisuje, ale z Abdiasa proroka.
I to Wmć wiedz, że tego tytułu nie wzięli sobie sami apostołowie, kto inszy go im użycza, a insza to, gdy kto o sobie pisze, insza gdy kto inny o nim.
A tu jezuita o jezuitach, to jest o sobie.
Więc gdy się wymawia Nigronus o tytuł swój, że się patres nazywają, wymawia się, że tego ojcowskiego tytułu sami sobie nie przywłaszczają, jako z tego miejsca zrozumieć
każdy może: Ac ne sine auctoritate doctorum loqui videar, audiatur s.
Chrysostomus: Non vocetis patrem, non ut neminem patrem vo ent, sed ne ignorent, quem principaliter patrem vocare oporteat.
Nam quemadmodum nemo principaliter magister est, sic nec pater praeter illum, qui tam magistrorum quam patrum omnium causa est. Euthym. Ne vocemini, id est, ne vocari cupiatis.
, nam si vos ita vocent alii, non erit id ad vestram condemnationem.
A gdy już Nigronus te auctoritates przytoczył, zaraz z swej głowy przydaje: Notet Iector a nobis monitum hoc servari, qui nec cupimus patres vocari, nec ipsi nos vocamus.
Nemo enim se voce aut scripto dicit. Ego sum pater Iulius, ego magister Joannes.
To się tak Nigronus wymawia o ojcostwo, a gdy do tytułu salvatorowego expresse in persona propria mówi: Melior sensus est secundus atque a nobis minime reprobandus, quo Jesuitae dicamur
quasi salvatores. Piękni salwatorowie!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: