Gratis i Apoftegmata

Toście i wtenczas byli sałvatorami, gdyście we Lwowie krzyż do żydowskiego domu zanieśli z procesyami solenniter, a potym, wziąwszy kilkadziesiąt tysięcy, tenże krzyż w worze w
nocy z tego domu wynieśli? A iż te księgi Nigronus pisał dla instrukcyej nowicyuszów, co rozumiecie, jako się młodych animuszów z przyrodzenia na sławę łakomych ten tytuł chwyci?
Więc gdy owo przez miasto idą trzej młodzi, choć w ziemię patrzą rzkomo, jako inszych ludzi lekceważą, myśląc sobie, że są Salwatorami!
Chyba by to słowo quasi salvatores tak rozumieć, jak owo nazywamy quasi amicos, quasi milites, quasi virgines, którzy takimi nie są.
Przewertujcie wszytek Nowy Testament, a obaczycie, jeśli gdzie titulum salvatoris przypisuje komu inemu, oprócz Pana Jezusa. Darmo przypominacie owo miejsce ś.
Pawła: Te ipsuna salvum facies, boć to insza od tego: Tui ipsius salvator eris, dla przyczyny daleko poważniejszej nad owę, przez którą wy różność czynicie między tym: Societas
nominis Jesu i Societas Jesu. Bo jeśli Societas Jesu, czemuż nie mają być salvatores ?
Z. Proszę, ks. plebanie, o trzecie przełożenie tego słowa.
P. Dobrze.
Trzecie przełożenie jest jezuita, to jest servus Jesu, sługa Pana Jezusów. To przełożenie nabarziej wychwala Nigronus.
Z. Już to pokorniejsze, jako i pierwsze.
P.
Tak jest, ale proszę, czy ten tytuł nie wszytkim chrześcijanom służy? I dlaczego są sługami P. Jezusowymi? Czy nie dlatego, że są salvati, że są redempti?
Co jeśli tak jest, a inaczej być nie może, toć trzecie to przełożenie nie jest różne od pierwszego.
A jeśli wtóre Nigronus przełożył nad pierwsze, zaraz je przekłada nad trzecie, choć to pokazuje słowami inaczej.
Z. Cóż ja to słyszę od ks. plebana?
J. A mój miły ks.
plebanie, czemuż w tej książce nie czytacie tych rzeczy, które są na zakonu naszego zalecenie?
P.
Wiemci ja, że ich wiele jest, ale proszę, które są takie co wam teraz na myśl przyszły?
J. Vaticinia niektóre przed kilką set lat.
Z. Vaticinia?
Też się was takie rzeczy chwytają?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. otherlife
    przegrywanie kaset vhs
    Szamba betonowe Grudziądz
    Szamba betonowe Słupsk
    mapa lektur szkolnych

Menu:

Reklama: