Gratis i Apoftegmata


J. A czemuż nie, gdy z Ducha ś.?
P. Proszę, które są?
J. Owo jest praedictio naprzód S.
Vincentii Ferrerii ordinis Praedicatorum, który opisując przyszły zakon nasz, opisuje go jako statum scilicet pauperrimorum, simplicissimorum et mansuetorum, humilium, abiectorum,
charitate ardentissima, sibi coniunctorum, nihil cogitantium aut loquentium, nec soporantium nisi solum Jesum Christum et hunc crucifixum, nec de hoc mundo curantium suique oblitorum,
supernam Dei et beatorum gloriam contemplantium et ad eam medullitus spirantium et ob ipsius amorem semper mortem sperantium et ad instar Pauli dicentium: Cupio dissolvi et esse cum Christo
etc.
P. Już to wszystko?
J. Już.
P. Ja nie widzę coby wam w tym vaticinium służyło; nie mianuje tu jezuitów.
A, by więcej nie było, jedno to: Nec de hoc mundo curantium, zaraz każdy powie, że to o którymsi zakonie inszym, nie o jezuitach; któż tego nie widzi?
Dla Boga, dam ja wszytkie
swoje bogactwa za jezuickie ubóstwo. Pokora, cichość znaczna jest wszytkiemu światu, a osobliwie Polszcze.
Już od was nie słyszymy, tylko szlachectwa, wysokie urodzenie. Miłość bliźniego jaka jest przy was, niech powiedzą ci, którym wydzieracie prawa ich od śś.
przodków nadane, niech i sąsiedzi, którym domy gwałtem odejmujecie, nie pamiętając na ono, co Izajasz mówi: Vae, qui coniungitis domum ad domum et agrum agro copulatis.
O waszej miłości przeciwko Bogu niech sam Bóg sądzi, co to tu mówi: Nec soporantium nisi solum Jesum Christum et hunc crucifixum.
Przyznawają to Żydzi we Lwowie, od którycheście krzyż ś. wynieśli iakoby z jakiej niewolej. Wszytko to przyszło z miłości i zasmakowania pańskich bogactw.
Otoż macie, jako wam to vaticinium służy.
J. Już ja to wiem, że, by nabarziej służyło nam, tego Wmć, ks. plebanie, żadnym sposobem nie przyznasz.
Ale i owo drugie Joachimi abbatis vaticinium, aza nie naszemu zakonowi służy?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa
    Cruises
    https://lukaszsurma.pl/

Menu:

Reklama: