Gratis i Apoftegmata

To tam ten pisarz chciał podobno inferować, że jako się ten pierwszy Przemienienia Pańskiego obraz wyjawił z swoim przeznaczeniem przyszłych rzeczy, takby się i tam ten drugi miał
wyjawić, jednak nie chciał się z tym rozwieść.
Ale jako przemienienie tej kamienice daleko różne jest od Przemienienia Pana Chrystusowego, tak ja rozumiem, że jeśli się co potym stanie, będzie to swoję jakąkolwiek różność
miało od męczeństwa ś. Adryana. Bywałem potym w Krakowie często. Trwał ten ś. Adryana obraz długo, aż potym w kilka lat wybili prawie w pół malowania okno.
Została z jednej strony głowa, w drugą stronę nogi. Było tak zaś kilka lat, a obraz przecię Przemienienia Pańskiego wcale.
Dopiero potym nie rychło kazali jezuici pobielać kamienicę, wszystko malowanie zamazali, a na miejscu Przemienienia Pańskiego namalowali Zbawiciela z ową sentencyą: Sic currite, ut
comprehendatis. Coś podobnego temu malowaniu powiedział ks. Skarga na kazaniu wiślickim in anno 1606, 17 septembris.
Wyliczał tam karania rozmaite, które na jezuitów podawano, między nimi szóste: „fundacye i imiona jezuitów na Akademią Krakowską i na śpital żołnierski obrócić".
Na to Skarga: „Niech jeszcze poczekają". Nie rzekł, iż do tego nigdy nie przyjdzie, jakoby sobie pomyślił: Jeszcze czas temu nie przyszedł; będzie to potym tylko poczekać trzeba [.
..].
Z. Proszę o to ś. Pawła: Voluptatum amatores magis quam Dei jako to jezuitom służyć może ?
P.
Nie widział Wmć Epistolam cuiusdam theologi ad quendam magnatem, scire cupientem, quomodo posset distribuere bona sua temporalia ad pios usus cum utilitate quam maxima animae suae, et
cui ordini regulari unum et nepotibus suis, vitae religiosae desiderio captum, deberet addicere.
Z. Nie widziałem.
P. Od jezuitów wyszła i ja miałem ją od jezuickiego konfidenta.
Tam chytre komparacye czyni, aby pokazał, że jezuicki zakon nadoskonalszy jest nad insze wszytkie zakony.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: