Gratis i Apoftegmata

Słuchajże mnie Wmć teraz. Jest skryta księga u jezuitów, którą tylko starszy to jest, quinta essentia jezuicka czytają.
Tytuł jej jest: Ordinationes, instructiones, formulae communes toti Societati authoritate V. Congregationis generalis recognitae. Drukowane są in Collegio Romano eiusdem Societatis, 1606.
W tej książce fol. 5.
są te verba formalia: Praeter bullam Iulii III de qua fit mentio in regula XIII „Magistri novitiorum", bulla etiam Pii V contra apostatas, constitutio Gregorii XIV, Gregorii item XIII,
quae incipit: „Ascendente Domino", erit ostendenda novitiis tam in prima probatione, quam sexto quoque mense, omissa parte illa, qua agit de impugnatione instituti, ab illis verbis circa
medium bullae: „Quia tamen non defuit temeraria quorundam audacia" etc. usque ad illa: „Nos universalis ecclesiae utilitati" etc.
Nam ad hunc finem fuerunt olim impressa aliquot exemplaria sine ista parte et transmissa ad novitiatus.
Similiter, qui vota simplicia sive etiam solemnia edituri sunt in Societate et qui ad tertium probationis annum accedunt, ut servent regulas et constitutiones, inter alia easdem bullas
legere debebunt. Toś Wmć, ks. jezuita, abo o tym nie wiedział, abo jeśliś wiedział, tedyś tak zmyślał niewiadomość dla tego sociusa. Siła by tu przyszło wątpić.
Naprzód, czemuście się ważyli tę bullę niedoskonałą i niezupełną drukować? Czy dlatego, aby się czyni nowicyuszowie nie zgorszyli? Ja rozumiem, że Ociec ś.
nic tam zdrożnego nie pisał, abo jeśli co takiego było, czy było dozwolenie od Ojca ś., abyście przy pokazowaniu tej bulli zakrywali pewną część.
Druga, czemuście osobliwie tę część, która ma de impugnatione instituti, opuścili?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: