Gratis i Apoftegmata

O przebóg i barzo. Powiem ci ja Wmci potym osobnie więcej o ich chytrościach.
Z.
Ale oni mówią, przysięgając, że nic więcej w tych szkołach krakowskich nie pragną, tylko aby młodych ludzi ćwiczyli.
Powiadają, że im krzywdę wielką wszyscy ci czynią, którzy ich udają, aby przez szkoły czegoś więtszego szukali.
P. Szukają pewnie nie tylko tu, ale też po wszytkim świecie.
Z.
Konjekturą Wmć tego dochodzisz, czyli też Wmć masz tego jaki pewny dowód?
P. Pewny dowód mam.
Chcą tego pewnie, aby z ich szkół i z subiektów byli potym papieże, biskupi, królowie, książęta i cokolwiek jedno zwierzchności na świecie jest.
Z. Jakoż tego Wmć dowiedziesz?
P. Toć mi Wmć Pan Bóg dał, już muszę ten sekret Wmci wyjawić. Czytaj Wmć Petrum Ribadeneiram, jezuitę (nie może być pewniejszy dowód, jako z nichże samych), który lib. 3. cap.
24 Vitae Ignatii, opisując swoje szkoły i pożytki z nich, przydaje to: Neque tamen adhuc perspicitur, quam late pateant harum scholarum fructus.
Eflerent se aliquando et per omnes partes brevi se latius fundent ac tunc demum intehigent homines, quid boni iis in scholis lateat, cum haec semina adoleverint et ss.
episcopos ecclesiae Dei, optimos atque sapientissimos gubernatores Christianae Reipublicae suppeditabunt. To już Wmć masz pewny dowód.
Z. Ba, wejże tych mędrców!
P.
Nacóż to mówi: Neque tamen adhuc perspicitur? Któż nie wie, że z szkół zawsze pochodziły pożytki na kościół boży i Rzeczpospolitą? Na co to: Efferent se aliquando?
Abo z inszych akademiej, także universitates (którym jezuici na głowę nieprzyjacielami są, z nich wyszedłszy, właśnie jako jaszczurki) przed jezuitami takie pożytki nie
pochodziły? Jakciby to coś nowego obiecują, gdy mówią: Tunc demum intelligent homines. To osobliwa, że do tego czasu świat głupi był, dopiero się od jezuitów nauczyć ma.
Ale czego się ma nauczyć?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. www.lot.slask.pl

Menu:

Reklama: